Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Licitació: Subministrament d’equips de videoconferència per modernitzar els sistemes de les sales de vistes – Termini: 09/06/2023