Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

S’impulsa la “Ciutadella del Coneixement”, node de coneixement científic capdavanter a Europa