Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Reunió del sector TIC amb el secretari de Telecomunicacions, Sergi Marcén