Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Servei de manteniment, suport i programació a mida del sistema d’informació territorial – Data límit: 20/07/2023