Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Contractació dels serveis per a la implementació d’un nou CRM al TNC – Data límit: 19/07/2023