Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Segona convocatòria X2.0: programa d’acceleració per a startups de tecnologia profunda en agrotecnologia – Data límit: 06/06/2023