Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

24 de maig – Les garanties i la conformitat dels productes