Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Residència artística STARTS ECHO per promoure una tecnologia digital ecològicament conscient