Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Cerca de socis per a un projecte Erasmus+ sobre polítiques públiques relacionades amb l’IA i el mercat laboral