Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Projecte Important d’Interès Comú Europeu de Microelectrònica i Tecnologies de la Comunicació – Del 15 al 29 de gener