Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Missió empresarial a Alemanya en l’àmbit de la indústria 4.0