Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Premis DonaTIC 2023- Presentació de candidatures fins el 3 de juliol