Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Nova convocatòria d’ajuts a l’emprenedoria femenina en l’àmbit digital