Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Consell de Cambres de Comerç – Licitació per a la gestió del procés de votació electrònica