Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Licitació per a estudiar la implantació del Codi Europeu de Comunicacions Electròniques a la UE – Data límit: 12/06/2023