Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El 60% de les empreses TIC preveu ampliar la seva plantilla el 2023