Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Les organitzacions empresarials territorials de Catalunya s’uneixen en el Consell Territorial de la PIME