Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic disminueixen un 3,3% interanual al segon trimestre IDESCAT