Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El projecte AINA s’internacionalitza per protegir i promoure el català al mercat digital global