Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

La indústria contribueix a reduir les desigualtats en el territori, segons conclou un estudi del Govern