Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

TMB Compra pública d’innovació – Consulta preliminar al Mercat relacionada amb el repte: METRO GAP