Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

La DCA-IoT celebra la jornada anual posant èmfasi en els reptes i oportunitats de la IoT en el context de la Covid-19