Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

18 de gener – Jornada anual de la comunitat DCA-IoT