Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

La CCAM defineix requisits i procediments per a l’acreditació d’assessors tecnològics del comerç