Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Kriter Software en els premis FPCAT 2021