Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

14 de setembre – Autònoms | Reforma del sistema de cotització