Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Informe sobre el futur de l’ocupació 2023: Fins a una quarta part dels llocs de treball canviaran en els pròxims cinc anys