Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Convocatòria per a participar en una acció internacional a Boston d’empreses amb solucions TIC dirigides al sector sanitari