Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

iDISC obté l’adjudicació del projecte de la nova web de Turisme de Palma