Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Es posa en marxa l’Observatori de Tecnologies Blockchain de Catalunya