Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Els agents digitalitzadors ja poden adherir-se al programa Kit Digital