Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

CANVI DATA – La 27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica se celebrarà el 21 de març de 2022