Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El sector TIC manté el creixement sostingut i representa el 9% del PIB català