Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El sector de la IoT a Catalunya ja compta amb 300 empreses que facturen 1.600 milions d’euros, un 7% més que el 2021