Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El sector de la ciberseguretat clama per l’escassetat de professionals