Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Convocatòria DREAM Innovation: tecnologies digitals en entorns de fabricació – Data límit: 25/05/2023