Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El nou Esquema Nacional de Seguretat promou una vigilància continuada davant ciberamenaces