Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

18 al 20 d’abril de 2023 – Advanced Factories