Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El Mecanisme de Recuperació i Resilència a Espanya: balanç provisional i proposta de millora