Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

18 d’abril – Cultura B2B i Transformació Digital de la Indústria