Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El Digital Talent Overview 2023 confirma més de 100.000 ocupacions TIC a Barcelona