Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Convocatòria del Premi Europeu a les Dones Innovadores 2023-24 – Data límit: 27/09/2023