Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Creixen un 15% les empreses catalanes dedicades a la ciberseguretat