Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Convocatòria d’ajuts de la Cambra de Terrassa de suport a la innovació en matèria de sostenibilitat per a pimes