Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Cerca d’experts per part del programa South3E per impulsar la innovació tecnològica al sud d’Europa – Data Límit: 30/11/2023