Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

22 i 23 de novembre – 2n Congrés New Space Economy