Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

5 de maig – La revolució digital a les empreses