Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

2 de maig – Presentació dels Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa