Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

23 de setembre – Presentació dels Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades