Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

22 de setembre – Barcelona Deep Tech Summit 2022